RTG zęba


W badaniu RTG zębów wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie (X). Promieniowanie napotykając na przeszkody o różnej gęstości i w różnym stopniu absorbujące promieniowanie (kości, narządy, tkanki) tworzy obraz wnętrza prześwietlanego miejsca.

Zdjęcia RTG umożliwiają znaleźć nam ubytki, sprawdzić stan zęba i kości otaczających ząb czy stan rozwijających się zębów – rzeczy, często niewidoczny przy standardowym badania. Na podstawie zdjęcia możemy podjąć decyzję odnośnie najlepszej metody leczenie zębów.

Rodzaje badań RTG

RTG punktowe

Najczęściej wykonywanie badanie RTG w naszej klinice. Jak nazwa sugeruje wykonujemy je w przypadku badaniu pojedynczych zębów. Mimo to na samym zdjęciu widać od 3 do 4 zębów wraz z korzeniami, zębodołami, koronami i tkankami.

Zdjęcie ortopantomograficzne (OPG)

Zdjęcie poglądowe wszystkich zębów, szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Bardzo pomocne w diagnozie próchnicy, odnajdywania nieprawidłowości w obrębie przyzębia i korzeni zębowych, wad rozwojowych, nadliczbowych zębów.

Zdjęcie cefalometryczne

Zdjęcie najczęściej robione przed leczeniem ortodontycznym, przed założeniem aparatu. Zdjęcie wykonuje się z profilu. Prócz zębów na zdjęciu widać również kości czaszki.

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe wykonujemy bardzo rzadko. Na zdjęciu widać wyłącznie korony zębów. Służą do oceny ścian stycznych sąsiadujących ze sobą zębów łuku górnego oraz dolnego.

Tomografia stożkowa (badanie CBTC)

Badanie komputerowe 3D, umożliwiające precyzyjne zobrazowanie jamy ustnej i wykrycie nawet niewielki negatywnej zmiany. Jest zewnątrzustne i trwa 40-sekund. Bardzo wysoka dokładności obrazu pomaga w planowaniu najbardziej skomplikowanych zabiegów.

Jak przygotować się do prześwietlenia zęba?

Badanie nie wymaga żadnych konkretnych przygotowań ze strony pacjenta. Przed wykonaniem prześwietlenia należy ściągnąć wszelką biżuterię, spinki, wsuwki. Biżuteria wierzchnia wpływa negatywnie na jakość wykonywanych zdjęć. Jeżeli pacjent nosi protezę zębową musi poinformować o tym osobę wykonującą zdjęcie.