Protezy osiadające


Protezy osiadające to protezy stosujące podparcie na podłożu śluzówkowym. Podczas przeżuwania proteza opiera na błonie śluzowej podniebienia i bezzębnych fragmentach wyrostków zębodołowych. Jest to różnica w porównaniu do protez szkieletowych i mostów przy których stosuje się podparcie ozębnowe generujące nacisk przy przeżuwaniu na naturalne zęby pacjenta.

Dobrym przykładem budowy protezy osiadającej jest proteza całkowita, która składa się:

  • płyty akrylowej, która pokrywa całe podłoże protetyczne
  • indywidualnie dobieranych zębów sztucznych

Protezy całkowite są dobrą opcją w przypadku odbudowy bezzębnej jamy ustnej. Proteza charakteryzuje się satysfakcjonującym efektem estetycznym i stosunkowo dobrym odtworzeniem funkcji żucia. Pacjenci w codziennym użytkowaniu określają je komfortowymi

Do minusów protez całkowitych można zaliczyć konieczność zachowywania bardzo wysokiej higieny i zdejmowanie protez na noc. Ze względu na zanik kości trzeba również wykonywać korekty podścieleń protezy bądź przygotować się na przygotowanie całkowicie nowej.

Jak wygląda przygotowanie protezy osiadającej

Wszystkie etapy przygotowania protezy osiadającej można podzielić na ok 5 wizyt w gabinecie stomatologicznym.

  • Przy pierwszej wizycie badamy pacjenta i pobieramy wyciski. Określamy zasięg podłoża protetycznego. Ważnym punktem wizyty jest omówienie z pacjentem wszystkich aspekty przygotowania protezy oraz jej użytkowania w przyszłości.
  • Kolejna wizyta wiąże się z dostosowaniem specjalnie przygotowanych łyżek indywidualnych dla konkretnego pacjenta. Umieszczamy przygotowaną łyżkę indywidualną ze specjalną masą wyciskową w jamie ustnej i prosimy pacjenta o wykonanie konkretnych ruchów. Dzięki temu możemy dokładnie zaprojektować pobrzeża protezy
  • Podczas tej wizyty pacjent wybiera kolor zębów. Jednak kluczowym elementem jest rejestracja centralnego zwarcia. W czasie wizyty umieszczamy w jamie ustnej pacjenta tzw. wzorniki zwarciowe. Ich odpowiednia modyfikacja pomaga nam w identyfikacji i rejestracji centralnego zwarcia.
  • W trakcie tej wizyty wykonujemy kontrolę protezy próbnej, nanosimy korekty w umiejscowieniu zębów. Sprawdzamy czy poprzednie ustawienia centralnego zwarcia jest prawidłowe. W przypadku wykrycia nieprawidłowości korygujemy je.
  • Gdy proteza właściwa jest już gotowa i założona w trakcie tej wizyty sprawdzamy parametry protezy. Przekazujemy również harmonogram wizyt kontrolnych wraz wskazówkami w jaki sposób obchodzić się z protezą. Każdy pacjent jest przez nas informowany o konieczności dalszego leczenia, które jest kontynuowane na wizytach kontrolnych. W trakcie wizyt kontrolnych eliminujemy wszelkie pojawiające się dolegliwości i niedogodności związane z protezą.