Pogłębianie przedsionka jamy ustnej


Zbyt płytki przedsionek jamy ustnej może utrudniać leczenie implantologiczne. Problem ten może występować jako wada wrodzona. Płytki przedsionek jamy ustnej może wystąpić również jako konsekwencja atrofii kostnej spowodowanej ekstrakcją zębów – zanik kostny powoduje spłycenie przedsionka.

Przedsionek jamy ustnej – co to jest?

Przedsionkiem jamy ustnej nazywamy obszar pomiędzy wargami, a zębami i wyrostkiem zębodołowym. Gdy możemy zobaczyć w całości odsłonięte dziąsła i kilka milimetrów od dziąseł do dna przedsionka to można mówić o prawidłowej głębokości przedsionka jamy ustnej. Gdy przedsionek jest zbyt płytki pojawić się może przerośnięte wędzidełko wargi.

Wskazania do zabiegu pogłębiania przedsionka jamy ustnej

  • wrodzone spłycenia przedsionka, które jest uwarunkowanego genetycznie;
  • osoby przed leczeniem protetycznym, u których płytki przedsionek jamy ustnej nie umożliwia założenia protezy;
  • pacjenci z bezzębiem całkowitym, po długotrwałej nieuzupełnionej ekstrakcji, u których wyrostek zębodołowy zrównał się niemal z dnem jamy ustnej;
  • osoby z odsłoniętymi szyjkami zębowymi w stanie zaawansowanym, zabieg ten należy połączyć z pokryciem recesji dziąsła.

Zabieg pogłębienie przedsionka jamy ustnej

W naszym gabinecie stomatologicznym zabieg przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest bezbolesny. W trakcie gojenia należy dbać o ranę i stosować leki zgodnie z naszymi zaleceniami.